Fundusze UE

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Rozwój przedsiębiorstwa DiaMatt Mateusz Kowalewski mająca na celu wprowadzenie nowej usługi polegającej na precyzyjnym cięciu i wierceniu w betonie poprzez zakup urządzeń do wykonywania usług, w terminie do złożenia wniosku opłatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: rozwój przedsiębiorstwa DiaMatt Mateusz Kowalewski oraz zakup środków trwałych.